Publikacje

Rachunkowość, księgowość, kadry, płace

ZUS

RUD - poinformuj ZUS o umowach o dzieło

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów.

Umowa o dzieło jest popularną formą zatrudnienia. Dotychczas nie było konieczności zgłaszania jej do ZUS-u, ponieważ ten rodzaj umowy pozwalał pracodawcy nie naliczać składek ZUS. Umowa była jednak objęta podatkiem dochodowym, który przy przekazywaniu praw autorskich mógł wynosić jedynie 8,5 %.

O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 • zawartych z własnym pracownikiem,
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. 

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Dotyczy płatnika składek lub osoby fizycznej zlecającej wykonanie dzieła (z wykonawcą dzieła zawierana jest umowa) od 1 stycznia 2021 r.

Ważne!

 • Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.
 • Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

 • są zawierane z własnym pracownikiem,
 • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
 • są zawierane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Sposób przekazania informacji do ZUS o umowach o dzieło

Informacje przekazywane są na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD należy złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Jakie dane należy przekazać do ZUS?

W formularzu RUD podawane są następujące dane:

 • Zamawiającego wykonanie umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe,
 • Wykonawcy umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
 • Informacje o zawartych umowach o dzieło - daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Ważne!
Dla każdego wykonawcy wypełnia się oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać informacje o maksymalnie 10. zawartych umów o dzieło.

Kiedy informować ZUS o zawartych umowach?

Do ZUS należy zgłaszać umowy zawierane od 1 stycznia 2021 r. – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Niewywiązanie się z obowiązku może skutkować karami grzywny. Warto dokonać weryfikacji i przeglądu bieżących umów o dzieło, aby w przyszłości uniknąć ewentualnej kontroli oraz podważenia przez ZUS.

Podstawa prawna

Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).

Biuro rachunkowe - zewnętrzny dział księgowości

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów oraz księgi handlowe. Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową, doradztwem i budowaniem długoterminowych strategii finansowych dla firm polskich i zagranicznych.

Copyright © 2022 GroupEuroService FK

projekt - gration.pl