Publikacje

Rachunkowość, księgowość, kadry, płace

VAT

Mechanizm podzielonej płatności – istotne zmiany od 1 listopada 2019r.

Od 1 listopada 2019r. szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy, jest zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Obowiązkowy split payment jest stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT - jeśli wartość transakcji, wynikająca z jednej faktury, będzie większa niż 15 000 zł.

Najważniejsze zmiany wprowadzone na podstawie  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) to m.in.: 

  • Obowiązkowy split payment wyłącznie dla transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł (brutto).
  • Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte wybrane towary oraz usługi.
  • Podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane są do otwarcia rachunku bankowego w Polsce.
  • Na fakturach jest obowiązek umieszczenia informacji o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
  • Możliwe są zbiorcze płatności (za kilka faktur w ramach jednego przelewu).
  • Środki z konta VAT można wykorzystać do regulacji innych zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS.
  • Nowe przepisy dotyczą również przedsiębiorców ustawowo ZWOLNIONYCH z VAT.
  • Od 1 listopada 2019 roku następuje całkowita likwidacja KRAJOWEGO odwrotnego obciążenia: faktury muszą zawierać odpowiednią stawkę i kwotę VAT, zlikwidowana zostaje również deklaracja VAT-27.

Zmiany wprowadzone od 1 listopada 2019 roku nie dotyczą obrotu z zagranicą (import, eksport, WNT, WDT, WSU, import usług i „eksport usług” – faktury za usługi dla kontrahentów spoza UE).

Obowiązkowo należy dokonywać płatności w formie split payment, gdy faktury między przedsiębiorstwami będą dokumentować nabycie towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15, oraz których wartość brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Wszystkie trzy warunki muszą by spełnione łącznie.

Przykład 1:

Przedsiębiorca dokonał zakupów firmowych w markecie. Faktura zawiera 6 pozycji na sumę 18200 zł, gdzie jedna z nich jest smartfonem o wartości 1000 zł, a pozostałe 5 pozycji dotyczą towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Czy w tym wypadku należy stosować split payment ?

TAK, gdyż wartość brutto faktury przewyższa kwotę 15 000 zł i zwiera pozycję ujętą w  Załączniku nr 15 (pozycja 63).

Przykład 2:

Przedsiębiorca dokonał zakupów firmowych w markecie. Zakupił 6 towarów (6 pozycji na jednej fakturze) na sumę 18200 zł, gdzie jedna z nich była smartfonem o wartości 1000 zł, a pozostałe 5 pozycji dotyczyły towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Przedsiębiorca poprosił o dwie faktury – jedną na smartfona o wartości 1000 zł, drugą na pozostałe towary na kwotę 17200 zł.

Czy MPP ma zastosowanie w takiej sytuacji?

NIE, ponieważ wartość faktury z 5 towarami mimo, że przekracza 15 000 zł, ale żaden z towarów nie jest ujęty w Załączniku nr 15, zaś faktura za smartfona (podlegającego do Załącznika nr 15) nie przekracza 15 000 zł.

Przykład 3:

Przedsiębiorca dokonał zakupu 8 telewizorów, każdy o wartości brutto (z VAT) 1830 zł. Suma brutto faktury = 14640 zł.

W tej sytuacji NIE stosujemy mechanizmu podzielonej płatności, gdyż wartość brutto faktury jest niższa niż 15 000 zł, chociaż wszystkie pozycje są zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Przykład 4:

Przedsiębiorca zatankował na stacji paliw samochód firmowy i otrzymał fakturę na kwotę 450 zł brutto. Paliwo ujęte jest w pozycji 92 Załącznika nr 15, ale z uwagi na wartość mniejszą niż  15 000 zł, będzie mógł zapłacić kartą płatniczą i nie będzie musiał stosować MPP. Inaczej byłoby, gdyby przedsiębiorca posiadał flotę samochodów i rozliczał się z dostawcą paliw okresowo, np. raz w miesiącu: jeśli wartość faktury przewyższy 15 000 zł, będzie zobowiązany do zapłaty przelewem, oczywiście z zastosowaniem MPP.


Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) 

Biuro rachunkowe - zewnętrzny dział księgowości

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów oraz księgi handlowe. Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową, doradztwem i budowaniem długoterminowych strategii finansowych dla firm polskich i zagranicznych.

Copyright © 2021 GroupEuroService FK

projekt - gration.pl